Share this content on Facebook!
05 Jun 2017

Thajsko ostrovy
pratheṣ̄thịy pĕn thī̀ rū̂cạk pị thạ̀w lok ẁā pĕn h̄æl̀ng th̀xngtheī̀yw yxd yeī̀ym mị̀ pheīyng tæ̀ pratheṣ̄ nī̂ tĕm pị d̂wy s̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw thī̀ ǹā xạṣ̄crry̒ læa h̄lākh̄lāy mī phækh ke ckār th̀xngtheī̀yw thī̀ h̄lākh̄lāy mākmāy h̄ı̂ kạb pratheṣ̄thịy ẁā wạn h̄yud phạkp̄h̀xn nı pratheṣ̄thịy s̄āmārt̄h pĕn dị̂ thậng rākhā mị̀ phæng læa ǹā cdcả

Thajske ostrovy
phækh ke cmī h̄ı̂ h̄emāa kạb thuk ngbpramāṇ læa mī s̄t̄hān thī̀ th̀xngtheī̀yw thī̀phạk læa r̂ān xāh̄ār cảnwn mākmāy thī̀ thuk khn mạ̀ncı ẁā ca dị̂ phạkp̄h̀xn nı...